Care sunt cele mai creative firme din Constanța. Clasament CCINA

Dobrogea Explore
Dobrogea Explore
4 Min Read

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa CCINA a organizat festivitatea „Trofeul Creativităţii 2022” – ediţia a XVIII-a, prin PATLIB Center şi Centrul Enterprise Europe Network, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti – OSIM.

În cadrul evenimentului, au fost premiate persoanele juridice din judeţul Constanţa, pentru activitatea depusă în domeniul creativităţii, concretizată prin solicitarea de titluri de protecţie la OSIM Bucureşti (brevete de invenţie, mărci, desene şi modele industriale).

Trofeele și diplomele au fost acordate de Ruxandra Serescu – Director General CCINA Constanța și Daniela Dragomir – Șef Serviciul Comunicare și Marketing Operațional din cadrul OSIM.

Metodologia a fost stabilită de OSIM București, care a luat în calcul actele de protecție solicitate sau dobândite în perioada 1.01.2019 – 31.12.2021 de către persoanele juridice române.

Criteriile care au stat la baza metodologiei sunt următoarele:

A. Invenții

– constituirea Depozitului Național Reglementar – 5 puncte.

– adoptarea Deciziei de acordare a Brevetului – 25 puncte.

B. Desene și modele industriale

– constituirea Depozitului Național Reglementar – 3 puncte.

– adoptarea Deciziei de acordare a DMI – 15 puncte.

C. Mărci

– constituirea Depozitului Național Reglementar – 1 punct.

– adoptarea Deciziei de acordare a Mărcii – 5 puncte.

Pe primele 3 locuri s-au clasat Global Records SRL, Dobrogea Biscuit SRL și Black Sea Suppliers SRL. Mai jos puteți consulta lista completă a companiilor premiate.

Festivitatea a fost urmată de seminarul „Avantajul competitiv oferit antreprenorilor prin obţinerea drepturilor de proprietate intelectuală’’, susţinut de experţi din cadrul OSIM Bucureşti şi Enterprise Europe Network.

Tematica seminarului:

  • Importanţa cercetării documentare în procesul inovării – expert Octavian Mănăilă, direcția Brevete de Invenție și Informații Tehnologice.
  • Marca, succesul afacerii tale! Importanţa înregistrării mărcii la nivel naţional şi european – expert Mariana Hahue.
  • Impactul designului asupra afacerilor – Alice Postăvaru, șef Serviciul Desene, Cercetări Documentare Eliberări Titluri de Protecție.
  • Noutăţi privind digitalizarea activităţilor şi serviciilor OSIM – Expert Mariana Voiculescu.

CCINA Constanţa este „ambasadorul” comunităţii de afaceri din judeţul Constanţa şi prima opţiune în reprezentarea intereselor întreprinzătorilor în faţa autorităţilor publice locale, judeţene, regionale, naţionale şi internaţionale. Prin acţiuni de lobby şi reprezentare, CCINA Constanţa îşi susţine membrii şi întreaga comunitate de afaceri locală în îmbunătăţirea şi simplificarea cadrului de desfăşurare a activităţilor economice, precum şi pentru recunoaşterea şi consolidarea rolului pe care îl au întreprinderile în dezvoltarea societăţii.

Misiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietăţii industriale, este de a susţine inovarea, competitivitatea și profitabilitatea ca factori de creștere economică.
OSIM furnizează servicii de specialitate de calitate prin acordarea drepturilor de proprietate industrială, promovează proprietatea industrială prin toate mijloacele și asigură cooperarea României în relaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele, convențiile și acordurile în domeniu, la care țara noastră este parte.

Distribuie acest articol
Lasă un comentariu