Finalizare proiect „Achiziție de echipamente la Agnata Unic Star SRL”

Dobrogea Explore
Dobrogea Explore
2 Min Read

S.C. Agnata Unic Star S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 17.01.2023, proiectul “ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA AGNATA UNIC STAR SRL”, cod SMIS: 159462, finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritara 4: „Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de COVOD 14 si a consecintelor sale sociale si pregatirea unei redresari verzi, digitale si reziliente a economiei”, Operatiunea: „Investitii in activitati productive”, Actiunea: „Schema de ajutor de stat – Sprijin prin granturi pentru investitii in retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacitatii de rezilienta”.


Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management.


Valoarea totala a proiectului a fost de 1.139.378,00 lei, din care valoarea sumei nerambursabile a fost de 836.683,50 lei.


Locatia de implementare este situata in Regiunea Sud-Est, localitatea Eforie Nord.
Obiectivul general al proiectului a fost sustinerea companiei in contextul crizei conomice generate de pandemia de Covid – 19 si consolidarea pozitiei pe piata a acesteia.


Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dotarea societatii cu 83 echipamente tehnologice performante in perioada de implementare a proiectului;
2. Mentinerea numarului mediu de angajati la nivelul anului 2020 –2 angajati;
3. Cresterea productivitatii muncii in anul 3 de sustenabilitate cu minim 15% fata de anul 2020.


Durata de implementare a proiectului a fost de 12 luni, respectiv 01.01.2023 – 31.12.2023.


Proiect cofinantatat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programului Operational Competitivitate 2014-2020.


Informatii suplimentare se pot obtine la:
Mosnnianu Marsida: manager de proiect, tel.: 0737641617, email: marsidamosnianu@gmail.com


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Distribuie acest articol
Lasă un comentariu