Muzeul de Istorie vrea să închirieze un spațiu – ANUNȚ

Dobrogea Explore
Dobrogea Explore
2 Min Read
Muzeul de Istorie Constanța vrea să închirieze un spațiu - ANUNȚ


Muzeul de Istorie vrea să închirieze un spațiu – ANUNȚ
DE INTENȚIE
PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL

cu destinația de spații de birouri, spațiu expozițional și spațiu depozitare materiale expoziționale, mobilier de birou, documente administrativ-contabile
1. MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, Piața Ovidiu nr. 12, tel. 0241 614 562, e-mail: minaconstanta@gmail.com, cod de identificare fiscală 4301030, IBAN nr. RO………………………… deschis la Trezoreria Constanța, reprezentat de Director General, dr. Constantin Aurel MOTOTOLEA, și Contabil șef, ec. Adrian Marian FILIP.

2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate.

CPV 70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile”;

Contract de închiriere spațiu pentru desfășurarea activității spații de lucru personal, spațiu expozițional și spațiu depozitare materiale expoziționale, mobilier de birou, documente administrativ-contabile.
3. Procedura de atribuire aplicată: procedură proprie internă.
4. Locul prestării serviciilor: zona centrală a municipiului Constanța, județul Constanța.
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – conform caietului de sarcini.6. Termenul de închiriere contract: 36 luni de la data semnării.

7. Costul în vederea obținerii documentației de atribuire: GRATUIT de la sediul autorității contractante. Website-ul unde este publicată toată documentația de atribuire – www.minac.ro si www.e-licitatie.ro.

8. a) Termenul limită de primire a ofertelor: data 05.07.2024 ora 12.00

b) Adresa la care se transmit în format letric ofertele: la secretariatul MINA Constanța, în atenția Departamentului Achiziții.

c) Limba în care se redactează oferta: LIMBA ROMÂNĂ.

9. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data 08.07.2024 ora 12.00 sediul MINA Constanța.

10. Plata chiriei: se va efectua lunar din bugetul propriu, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.
11. Criterii de calificare: conform Instrucțiunilor pentru ofertanți.
12. Criterii de evaluare a ofertelor: „prețul cel mai scăzut”.13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 zile.14. Criteriul de atribuire a contractului: „negocierea tarifului mediu lunar al ofertei câștigătoare”.
15. Depunerea ofertelor: se va efectua conform Instrucțiunilor pentru ofertanți.
16. Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

Caietul de sarcini se poate obtine gratuit de la sediul MINA Constanta, sau se poate descarca de pe WWW.SICAP.RO ADV1432464.

Distribuie acest articol
Lasă un comentariu